PWZPS sezon 2013/14

Janusz Grzegorz
Klasa sędziowska - Z
Uprawnienia - szczebel centralny 

Lista meczów tego sędziego